in

10 Kesalahan dalam Mendidik Anak Menurut Islam (2)

Kesalahan dalam mendidik anak selanjutnya yaitu:

anakKesalahan dalam mendidik anak selanjutnya yaitu:

6. Kurang memberi sentuhan kepada semua anak

Rasulullah sering membelai cucu-cucunya dan mencium mereka. Diriwayatkan oleh Aisyah r.a.:

Pada suatu hari Rasulullah SAW mencium Al-Hassan atau Al Hussien bin Ali r.a. Ketika itu Agra’ bin Habis At-Tamimiy sedang berada di rumah baginda. Berkata Agra’ : “Ya Rasulullah! Aku mempunyai sepuluh orang anak, tetapi aku belum pernah mencium seorang pun dari mereka.” Rasulullah melihat kepada Agra’ kemudian berkata : “Siapa yang tidak mengasihi tidak akan dikasihi.”-(Maksud Al-Hadith Riwayat Bukhari dan Muslim)

7. Terlalu bergantung kepada pembantu rumah untuk mendidik anak-anak

Sebagai orang tua kitalah yang akan ditanyakan mengenai anak-anak kita di akhirat kelak. Oleh karena itu menjadi kepentingan kita untuk berusaha memastikan anak-anak terdidik dengan didikan Islam.

8. Bertengkar di depan anak-anak

Ini akan menyebabkan anak-anak tertekan dan membenci salah seorang dari ibu bapaknya.

9. Penampilan diri yang kurang baik dan kurang pantas

Orang tua tidak menunjukkan cara berpakaian yang pantas dan yang sesuai syariat bila berada di rumah, yaitu berpakaian yang tidak rapih dan seksi di hadapan anak-anak.

10. Membiarkan orang yang tidak baik sikap dan perbuatannya masuk ke dalam rumah kita, baik dari kalangan sahabat sendiri ataupun sahabat anak-anak.
Hal ini akan memberikan contoh yang tidak baik kepada anak-anak. [baca situs]
HABIS

What do you think?

Written by

10 Kesalahan Dalam Mendidik Anak Menurut Islam (1)

Canda Nabi kepada Aisyah