in

Adab Terhadap Orangtua

 

ibu tuaAdab yang paling penting pada rumah seorang muslim adalah adab bersama orangtua, dan ini adalah sebagian adab-adabnya:

a. Berbuat baik, bersyukur, dan berbakti terhadap kedua orangtua serta mentaatinya pada perkara yang bukan maksiat.

Allah subhanahu wa ta’ala berfirman: “Dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya.” (Al-Israa’: 23)

“Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.” (Luqman: 14)

b.  Menghormati dan memuliakannya, serta  merendahkan diri di hadapannya.

Allah subhanahu wa ta’ala berfirman: “Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: “Wahai Rabbku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil.“ (Al-Israa’: 24)

c. Berbicara lemah lembut dan sopan dihadapannya serta tidak membentaknya.

Allah subhanahu wa ta’ala berfirman: “Jika salah seorang di antara keduanya atau Kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya Perkataan “ah” dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang mulia.” (Al-Israa’: 23)

d. Mendo’akan dan meminta ampunan bagi kedua orangtua setelah keduanya meninggal dunia.

Allah subhanahu wa ta’ala berfirman: “Dan ucapkanlah: “Wahai Rabbku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil.“ (Al-Israa’: 24)

e. Meminta pertimbangan mereka sebelum memutuskan permasalahan.  Karena hal itu akan menjaga hati keduanya sebagai orang tua, sehingga tidak merasa diremehkan dan tidak membuat hati keduanya bersedih. Dimana dukungan dari kedua orang tua akan menambah kemantapan bagi diri anak.

f. Menunaikan janji keduanya.

g. Memuliakan kerabatnya.

h. Menyambung silaturahim yang mereka sambung sewaktu masih hidup. []

What do you think?

Written by

Writer di Rumah Keluarga Indonesia

Erdogan Dituntut Mundur Oleh Seorang Wanita Tak Berjilbab

Sepuluh Kepribadian Luar Biasa Muslimah