Beginilah Bangsa Arab Dulu Perlakukan Wanita (1)

, Beginilah Bangsa Arab Dulu Perlakukan Wanita (1)Wanita pada masa Arab Jahiliyyah benar-benar dibatasi oleh hukum-hukum ketika itu. Ada hukum-hukum yang khusus dibuat untuk wanita,dan senantiasa mengikutnya yaitu:

Wanita terhalang dari hak mewarisi secara mutlak, karena warisan terbatas untuk kaum laki-laki dalam pandangan mereka.

Suami berhak menceraikan isterinya pada waktu manapun tanpa jumlah tertentu bagi perceraian itu. Dan ia juga berhak untuk merujukinya pada waktu mana saja, sedangkan wanita tidak mempunyai hak semacam ini.

Tidak ada jumlah tertentu mengenai banyaknya isteri. Seorang suami boleh mengawini sepuluh orang wanita, dua puluh wanita, atau lebih banyak lagi jumlah itu.

Isteri merupakan bagian dari harta peninggalan suaminya. Maka apabila suami meninggal dunia, maka isteri diwarisi oleh anak-anak nya yang bukan dari wanita itu berikut peninggalannya. Selanjutnya bahwa sesudah itu, para anak-anaknya berhak untuk mengawininya atau mengawinkannya dengan orang-orang yang mereka kehendaki. AL-qur’an al-Karim telah mengisyaratkan kepada hal itu dalam bentuk larangan terhadapnya. Allah SWT. berfirman:

“Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan-perempuan dengan jalan paksaan, dan janganlah kamu menyakiti mereka (dengan menahan dan menyusahkan mereka) kerana kamu hendak mengambil balik sebahagian dari apa yang kamu telah berikan kepadanya, kecuali (apabila) mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah kamu dengan mereka (isteri-isteri kamu itu) dengan cara yang baik. Kemudian jika kamu (merasai) benci kepada mereka (disebabkan tingkah lakunya, janganlah kamu terburu-buru menceraikannya), kerana boleh jadi kamu bencikan sesuatu, sedang Allah hendak menjadikan pada apa yang kamu benci itu kebaikan yang banyak (untuk kamu).”

BERSAMBUNG

Artikel Terkait
Anda mungkin juga berminat

Ruangan komen telah ditutup.