in

Ciri-Ciri Suami Idaman Para Isteri

Suami yang baik adalah suami yang bisa bertanggung jawab terhadap isteri dan anak-anaknya. Tidak egois. Sulit memang, tapi jika diusahakan pasti bisa. Karena demi mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah.

suami istriSuami yang baik adalah suami yang bisa bertanggung jawab terhadap isteri dan anak-anaknya. Tidak egois. Sulit memang, tapi jika diusahakan pasti bisa. Karena demi mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah.

Berikut adalah ciri-ciri suami idaman para isteri yaitu:

1. Ia pandai menumbuhkan suasana yang damai, tenteram serta penuh kasih sayang kepada keluarga.
2. Ia mempunyai sifat ramah dan penuh pengertian dalam keluarga.
3. Ia selalu membimbing isterinya agar selalu taat serta bertakwa kepada Allah dan Rasul-Nya.
4. Ia bertanggung jawab dalam segala urusan rumah tangga.
5. Ia bertanggung jawab menafkahi isteri dengan cukup, baik nafkah lahir maupun nafkah batin.
6. Ia menyempatkan diri dan tidak segan-segan mengajari ilmu agama kepada isterinya.
7. Ia tulus menerima apa adanya keadaan isteri dengan segala kekurangan dan keterbatasannya. Baik itu keadaan fisik maupun sifat-sifat yang ada pada isterinya.
8. Ia tidak mudah marah ketika ada perselisihan dalam rumah tangga.
9. Ia selalu mencari solusi dan jalan keluar yang baik untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi dalam keluarganya.
10. Ketika hendak bepergian ia selalu pamit serta memberitahukan tujuan kepada isterinya.
11. Ia tak lelah untuk menasehati dengan sebaik-baiknya jika isterinya berbuat kesalahan. Serta membimbingnya ke jalan yang benar.
12. Ia tidak membebani isterinya dengan persoalan yang masih bisa diselesaikannya sendiri.
13. Ia selalu meluangkan waktu untuk bersantai dan bercengkrama bersama isteri dan anak-anaknya. [kl]

What do you think?

Written by

Kisah Nyata di India, Mata 40 Orang Langsung Buta Setelah Merobohkan Sebuah Masjid

Dialog Umar bin Abdul Aziz dengan Tanah