in

Jaga Ini Ketika di Luar, Muslimah (2-Habis)

perempuan muslimah dudukLarangan bertabarruj. Syaikh Al-Albani menjelaskan bahwa tabarruj itu ialah perilaku wanita yang menampakkan perhiasan dan kecantikannya serta segala sesuatu yang wajib ditutup, karena dapat membangkitkan syahwat laki-laki. Islam melarang seorang wanita bertabarruj saat pergi ke luar rumah, salah satunya disebabkan oleh firman Allah SWT: “Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu.” (QS. AL-Ahzab : 33)

Memakai pakaian sesuai dengan syari’at. Yaitu menutupi seluruh tubuh kecuali wajah dan dua telapak tangan, tidak ketat, tidak tipis, tidak menyerupai laki-laki, tidak menyerupai wanita kafir, dan dipakai bukan untuk popularitas.

Tidak memakai farfum yang menyengat. Rasulullah SAW bersabda: “Jika seorang wanita memakai wangi-wangian lalu dia keluar rumah melewati sekelompok orang sehingga mereka mencium baunya maka dia adalah seorang pezina.” (HR. Ahmad)

Menundukkan pandangan. Allah SWT berfirman: “Katakanlah kepada wanita yang beriman: “hendakah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya…” (QS. An-Nur : 31)

Menghindari tempat-tempat yang ramai. Ketika muslimah keluar dari rumahnya, alangkah baiklah pilihlah jalan yang sepi agar terhindar dari fitnah serta godaan dari laki-laki lain serta supaya terjaga kesuciannya.

Menghiasi diri dengan rasa malu. Rasulullah SAW bersabda: “ Sesungguhnya Allah Azza Wajalla Maha pemilik malu dan Maha Penghalang yang menyukai sifat pemalu dan penutup.” . Oleh karena itu, hendaknya seorang wanita menjaga rasa malunya terutama saat keluar rumah dengan mengharap ridha Allah SWT. [retsa/islampos/100pesannabipadawanita]

HABIS

What do you think?

Written by

Writer di Rumah Keluarga Indonesia

Jaga Ini Ketika di Luar, Muslimah (1)

Wow, Tiramisu Kukus! Ini Dia Resepnya!