in

Shalat Menghadap Ka’bah Tidak Sama Dengan Menyembah Ka’bah

Banyak umat manusia yang berbondong-bondong ingin pergi ke Mekkah untuk melihat ka’bah. Ka’bah adalah keajaiban Allah yang sangat luar biasa. Di mana setiap muslim yang beriman semua menghadap ka’bah.

Banyak umat manusia yang berbondong-bondong ingin pergi ke Mekkah untuk melihat ka’bah. Ka’bah adalah keajaiban Allah yang sangat luar biasa. Di mana setiap muslim yang beriman semua menghadap ka’bah.

Ka’bah adalah sebuah rumah, bukan sesembahan apalagi tuhan. Shalat menghadap ka’bah tidak sama dengan menyembah ka’bah.

Di dalam Al-Quran Al-Karim, secara tegas Allah SWT menetapkan bahwa ka’bah adalah rumah yang pertama didirikan di muka bumi untuk menyembah Allah SWT di situ. Kemudian manusia di seluruh dunia bila hendak menyembah Allah SWT dengan cara sholat diwajibkan menghadapkan diri mereka ke arah ka’bah itu.

Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk manusia, ialah Baitullah yang di Bakkah (Mekkah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia, (QS. Ali Imran : 96).

Dan dari mana saja kamu, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya, agar tidak ada hujjah bagi manusia atas kamu, kecuali orang-orang yang zalim diantara mereka, (QS. Al-Baqarah : 150). [bf]

What do you think?

Written by

Jasa Ibu Takkan Pernah Terbalas

calon orang tua

Khittah Calon Orangtua