Browsing Tag: "arab"

arab

Fatimah Memberi Kalung pada Arab Badui (1)

Dalam kitab Basyaratul Musthafa terdapat kisah nyata yang diketengahkan oleh Abu Ja’farth-Thabary dari Jabir bin Abdullah al-Anshary. Diceritakan pada kitab itu, pada suatu hari setelah Nabi Muhammad SAW selesai mengerjakan shalat, beliau…

Jilbab, Bukan Budaya Arab (2-Habis)

Jilbab berasal dari akar kata jalaba (jamaknya jalaabib), yang berarti menghimpun dan membawa. Jilbab adalah pakaian luar yang menutupi segenap anggota badan dari kepala hingga kaki perempuan dewasa, sebagaimana firman Allah Swt: “Hai Nabi…

Jilbab, Bukan Budaya Arab (1)

Di era tahun 1980-1990-an, kerudung dan jilbab disebut sebagai simbol gerakan baru keagamaan di Indonesia. Hal ini karena di mana kaum muda di kalangan mahasiswa dan pelajar cenderung melakukan purifikasi dalam sikap keberagamaan mereka,…