Browsing Tag: "bakar"

bakar

Abu Bakar, Hafsah, dan Rasulullah SAW

Hafsah merupakan putri dari Umar bin Khaththab seorang shahabat agung yang melalui perantara beliaulah Islam memiliki wibawa. Hafshah adalah seorang wanita yang masih muda, berparas cantik, bertaqwa dan wanita yang disegani.