Browsing Tag: "fatimah"

fatimah

Fatimah Memberi Kalung pada Arab Badui (1)

Dalam kitab Basyaratul Musthafa terdapat kisah nyata yang diketengahkan oleh Abu Ja’farth-Thabary dari Jabir bin Abdullah al-Anshary. Diceritakan pada kitab itu, pada suatu hari setelah Nabi Muhammad SAW selesai mengerjakan shalat, beliau…

Kisah Ali Menikahi Fatimah Az-Zahra

Menikah adalah menyatunya dua insan yang saling mencintai. Di sini ada sebuah kisah tentang pernikahan Ali dan Fatimah putri Rasulullah SAW. Ketika mereka sudah megetahui bahwa mereka saling mencintai akhirnya mereka memutuskan untuk…

Putri-Putri Rasulullah (4): Fatimah

Pada suatu ketika, Abu Bakar ra. pernah datang kepada Rasulullah SAW. dan meminang Fatimah ra. untuk dijadian sebagai istrinya. Hal itu dijawab oleh Beliau SAW. dengan halus, "Wahai Abu Bakar, tunggulah ketetapan tentang Fatimah.'…