Browsing Tag: "memberi"

memberi

Fatimah Memberi Kalung pada Arab Badui (1)

Dalam kitab Basyaratul Musthafa terdapat kisah nyata yang diketengahkan oleh Abu Ja’farth-Thabary dari Jabir bin Abdullah al-Anshary. Diceritakan pada kitab itu, pada suatu hari setelah Nabi Muhammad SAW selesai mengerjakan shalat, beliau…

Adab Memberi Nama Bayi dalam Islam

Perkataan Shakespeare "Apalah Arti Sebuah Nama" tidaklah berlaku di sebuah keluarga dakwah. Sebagai sepasang suami-istri yang muslim, sangat dianjurkan untuk memberi bayi tersebut dengan nama-nama Islami. Berikut adalah beberapa adab…

Jika Hendak Memberi Nama Bayi

Ungkapan Shakespeare “Apalah arti sebuah nama” tidak berlaku di keluarga Muslim. Nama merupakan doa, dan doa merupakan harapan dari orang tua terhadap anaknya. Maka, nama menjadi penting dalam sebuah keluarga Muslim.

Memberi Seperti Bu Endang

Hidup kadang seperti perjalanan menemui pejabat penting. Selalu ada pintu detektor yang memeriksa dan memaksa untuk memberi. Sukseslah perjalanan mereka yang siap memberi. Dan gagallah yang enggan. Seribu satu pelajaran membentang…

Dipotong Tangan Karena Memberi Sedekah

Dikisahkan bahwa semasa berlakunya kekurangan makanan dalam kalangan Bani Israel, maka lalulah seorang fakir menghampiri rumah seorang kaya dengan berkata, “Sedekahlah kamu kepadaku dengan sepotong roti dengan ikhlas kerana Allah…