Browsing Tag: "nama-nama"

nama-nama

Nama-nama yang Haram Diberikan pada Anak

Dalam memberikan nama kepada anak, mungkin di antara para orang tua belum mengetahui kaidah Islam mengenai nama-nama yang boleh, makruh, dan bahkan diharamkan. Untuk menghindari dan ataupun memperbaiki kesalahan dalam memberikan nama pada…

Nama-Nama Istri Nabi (2-Habis)

7. ZAYNAB BINT JAHSH: Dia adalah putri Bibinya Nabi Muhammad SAW, Umamah binti Abdul Muthalib. Pada awalnya Nabi Muhammad SAW sudah mengatur agar Zaynab mengawini Zayed Ibn Hereathah Al Kalby. Tapi perkawinan ini kandas ndak lama,…

Nama-Nama Istri Nabi (1)

Nabi Muhammad SAW mempunyai beberapa orang istri. Yang paling kita kenal mungkin hanya Khadijah dan Aisyah. Padahal ada beberapa yang lainnya. Siapa saja? 1. SITI KHADIJAH: Nabi mengawini Khadijah ketika Nabi masih berumur 25…