Browsing Tag: "teladan"

teladan

Mutiara Teladan dari Aisyah

Aisyah adalah manusia yang berakhlak mulia. Jadi kita dapat mencontoh Aiyah dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Beberapa teladan yang telah dicontohkan Aisyah kepada kita di antaranya:

Suami Teladan (2 – Habis)

Dengan kasih sayang, muslim senantiasa berusaha untuk menyejukkan suasana kehidupan yang gersang bersama istri, menghiasi semua sisi kehidupan dengan cumbuan mesra dan senda gurau yang menyenangkan. Ia melakukan itu semua setiap saat dengan…

Suami Teladan (1)

Muslim yang shaleh memahami nash-nash yang lalu dengan jelas menyuruh berbuat adil dan berbuat baik kepada wanita. Ia harus menjadi suami teladan bagi istri. Sehingga, istrinya merasakan kelemah lembutan, dan kebahagiaan dengan kasih…

Lima Belas Teladan Rasul Saat Makan

Sama seperti kita, Rasulullah Muhammad juga makan. Namun mungkin berbeda dengan kita, makan Rasulullah tidak sekadar mengisi perut belaka. Walau tidak terdidik secara formal akademik, beliau memberikan panduan dan teladan ketika…