Browsing Tag: "ummu"

ummu

Berkaca Pada Ummu Muadzah

Shilah bin Ashyam Al-Adawi dan istrinya Mua’dzah binti Abdullah Al-Adawiyah tinggal di kota Bashrah. Anak mereka bernama Shahba’. Keluarga itu dikenal sebagai keluarga Abu Shahba’ atau Abu Sya’tsa’, keluarga ulama, orang shalih, zuhud,…

Ummu Fasyar Tetap Berkebun Kurma

Walaupun tanah Arab adalah tanah yang sering kali kering, tetapi para penduduknya banyak juga yang berkebun. Salah satunya adalah Ummu Fasyar al-Anshariah. Ummu Fasyar al-Anshariah menanam pohon kurma di kebunnya. Tanah yang dipunyainya…