Browsing Tag: "zaid"

zaid

Mengapa Zainab Tidak Mencintai Zaid?

Zaid adalah seorang budak yang diberikan kepada Khadijah r.a sebagai hadiah pernikahannya dengan Rasulullah Saw. Bapaknya bernama Haritsah bin Syurahil dan ibunya bernama Sa’ad bin Tsa’labah.

you're currently offline