Browsing Tag: "zainab"

zainab

Mengapa Zainab Tidak Mencintai Zaid?

Zaid adalah seorang budak yang diberikan kepada Khadijah r.a sebagai hadiah pernikahannya dengan Rasulullah Saw. Bapaknya bernama Haritsah bin Syurahil dan ibunya bernama Sa’ad bin Tsa’labah.

Kisah Cinta Zainab, Putri Rasul

Tersebutlah kisah tentang putri pemimpin para nabi. Terlahir dari rahim ibundanya, seorang wanita bangan Quraisy, Khadijah bintu Khuwailid bin Asad bin ‘Abdil ‘Uzza bin Qushay Al-Qurasyiyyah radhiallahu ‘anhu, saat ayahnya memasuki usia…

Mengapa Rasul Menikahi Zainab binti Jahsy? (1)

Pernikahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wassalam dengan Zainab binti Jahsy didasarkan pada perintah Allah sebagai jawaban terhadap tradisi jahiliah. Zainab binti Jahsy adalah istri Rasulullah yang berasal dan kalangan kerabat sendiri.…

Putri-Putri Rasulullah (1): Zainab

Zainab adalah putri tertua Rasulullah SAW.. Rasulullah SAW. telah menikahkannya dengan sepupu beliau, yaitu Abul 'Ash bin Rabi' sebelum beliau diangkat menjadi Nabi, atau ketika Islam belum tersebar di tengah-tengah mereka. lbu Abul…

you're currently offline