in

Talak (Perceraian), Dibolehkan dalam Islam Namun Dibenci oleh Allah

Perceraian adalah putusnya hubungan antara suami dan isteri. Perceraian memang dibolehkan dalam Islam, namun hal itu sangat dibenci Allah SWT.

Perceraian adalah putusnya hubungan antara suami dan isteri. Perceraian memang dibolehkan dalam Islam, namun hal itu sangat dibenci Allah SWT.

Para Misionaris dan Orientalis dewasa ini memusatkan serangannya pada dua permasalahan yang berkaitan dengan wanita, yaitu masalah perceraian (talak) dan poligami.

Sungguh sangat disayangkan ghazwul fikri yang disebarkan oleh mereka itu sudah mendapat sambutan luas dari kaum muslimin. Sehingga mereka ikut-ikutan menganggap kedua masalah tersebut sebagai problematika rumah tangga dan masyarakat.

Padahal sesungguhnya Islam tidak mensyari’atkan kedua masalah tersebut kecuali untuk menyelesaikan problematika yang cukup banyak dalam kehidupan lelaki, wanita, rumah tangga dan masyarakat. Dan problem yang sebenarnya adalah terletak pada kesalahfahaman terhadap syari’at Allah atau salah dalam penerapannya. Dan segala sesuatu, apabila tidak benar dalam penerapannya maka akan menimbulkan bahaya yang lebih besar.

What do you think?

Written by

Dahsyatnya Tujuh Tingkatan Neraka (2)

Mengapa Islam Memperbolehkan Talak?