in

Ummu Haram binti Malhan, Syahidah di Laut (2-Habis)

 

lautAnas berkata, “Apabila Rasulullah Saw pergi ke Quba’, beliau mampir ke rumah Ummu Haram binti Malhan, kemudian Ummu Haram menyediakan makanan bagi beliau. Adapun suami Ummu Haram adalah Ubadah bin Shamit. Pada suatu hari, Rasulullah Saw mampir ke rumah beliau.

Ummu Haram pun menyediakan makanan bagi Beliau Saw kemudian Rasulullah menyandarkan kepalanya dan tertidur. Tidak beberapa lama kemudian, beliau bangun lalu beliau tertawa.

Ummu Haram bertanya, ‘Apa yang membuat Anda tertawa, wahai Rasulullah?’ Beliau bersabda,”Sekelompok manusia dari umatku diperlihatkan kepadaku, mereka berperang di jalan Allah dengan berlayar di lautan sebagaimana raja-raja di atas pasukannya atau laksana para raja yang memimpin pasukannya.”

Ummu Haram berkata, ‘Wahai Rasulullah, doakanlah agar aku termasuk golongan mereka.’

Kemudian Rasulullah Saw mendoakan Ummu Haram lalu meletakkan kepalanya dan melanjutkan tidurnya. Sebentar kemudian beliau bangun dan tertawa.Ummu Haram berkata, ‘Wahai Rasulullah, doakanlah agar aku termasuk golongan mereka.’ Rasulullah bersabda, “Engkau termasuk golongan para pemula.”

Anas bin Malik berakta, “Ummu Haram keluar bersama suaminya, Ubadah bin Shamit. Tatkala telah melewati laut, beliau menaiki seekor hewan kemudian hewan tersebut melemparkan beliau ke tanah hingga wafat. Peristiwa tersebut terjadi pada Perang Qibris, sehingga beliau dikubur di sana.

Ketika itu, pemimpin pasukan adalah Mu’awiyah bin Abi Sufyan pada masa khilafah Utsaman bin Affan. Semoga Allah merahmati mereka seluruhnya. Peristiwa tersebut terjadi pada tahun 27 Hijriah.

Begitulah, Beliau tidak mengharapkan setelah itu melainkan ridha Allah Swt. Semoga saat ini kita berharap ada wanita wanita seperti Ummu Haram lainya yang bermunculan yang dengan gigih berjuang mencapai kesyahidan tanpa meninggalkan kodratnya sebagai istri bagi suami dan ibu bagi anak anaknya. [Sumber: suara-islam]

HABIS

What do you think?

Written by

Writer di Rumah Keluarga Indonesia

Ummu Haram binti Malhan, Syahidah di Laut (1)

Ini Dia Ciri-ciri Ilmu yang Bermanfaat (1)