in

Yuk, Muliakan Tetangga!

tetanggaIslam adalah agama yang sempurna. Tak ada satu pun kegiatan dalam hidup ini yang luput dari pengaturan Islam. Termasuk di dalamnya adab terhadap tetangga. Islam telah mengatur dengan sedemikian baik bagaimana seharusnya kita berlaku kepada tetangga.

Rasulullah pun sangat memuliakan para tetangga. Tetangga memiliki kedudukan yang agung dalam kehidupan beliau. Beliau pernah berssabda,

“Malaikat Jibril senantiasa mewasiatkan agar aku berbuat baik kepada tetangga, sehingga aku mengira ia (jibril) akan memberikan hak waris (bagi mereka).” (HR. Bukhari dan Muslim)

Beliau mewasiatkan Abu Dzar,

“Wahai Abu Dzar, jika engkau memasak makanan, perbanyaklah kuahnya, dan biasakanlah berbagi dengan tetanggamu.” (HR. Muslim)

Beliau juga memperingatkan dari bahaya mengganggu tetangga. Beliau bersabda,

“Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejahatannya.” (HR. Muslim)

Oleh sebab itu, hendaklah kita senantiasa berlaku baik kepada para tetangga. Rasulullah bersabda,

“Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berlaku baik kepada tetangganya.” (HR. Muslim)

Sumber : Sehari di Kediaman Rasulullah/Abdul Malik bin Muhammad al-Qasim/Darul Haq/2013

What do you think?

Written by

Writer di Rumah Keluarga Indonesia

Ini Sebabnya Jika Suami Tidak di Rumah, Tidak Boleh Terima Tamu Lelaki

Kalau Baca Quran Tanpa Gairah